Mgr. Ivana Grbalová, prekladateľsko-tlmočnícke služby